323
10062
323
Банный комплекс
https://nwca.ru/catalog/kvesty_attraktsiony_sauny_razvlecheniya/sauny_i_bani/323/