https://nwca.ru/catalog/szhizhennye_uglevodorodnye_gazy/pbt_propan_butan_tekhnicheskiy/